Pro și contra vaccinare: Sănătatea publică vs Ordinea de drept a societății

Peste doar câteva zile ar urma să înceapă și în România campania de vaccinare împotriva Covid-19. Un ultim sondaj de opinie arată că oamenii rămân divizați pe acest subiect (30% ferm pro-vaccinare, 29% ferm contra, 29% indeciși, deși mai toți (63%) sunt îngrijorați de efectele pandemiei.

Unul din argumentele care susține opțiunea pro-vaccinare este centrat pe ideea că este nevoie de asumarea unor obligații individuale în numele unui drept colectiv, respectiv cel al sănătății publice, iar acest punct de vedere este argumentat mai jos de prof. Alina Bârgăoanu, expert în comunicare și în combaterea dezinformării.

În (relativă) opoziție cu această perspectivă este cea care afirmă că ordinea de drept a societății (respectiv respectarea drepturilor și libertăților invididuale) este un bun public superior ideii de sănătate publică, iar în acest sens argumentează juristul Vlad-Mihai Agache, editor al site-ului Theodosie.ro.

Libertatea de a proteja sănătatea publică

Întreaga campanie de vaccinare și campania de comunicare subsecventă au drept ax lămurirea cetăţenilor, persuadarea lor şi în nici un fel condiţionarea, într-un fel sau altul, a opţiunii individuale, a libertății de alegere.

Pentru că vorbim despre libertate, cred că sunt de avut în vedere atât persoanele care aleg să se vaccineze, cât şi cele care nu au – deocamdată, ne place să credem – această opţiune.

Pot exista cazuri, situaţii în care persoane aflate la acelaşi loc de muncă aleg să se vaccineze şi altele care nu. Se poate crea o situaţie dificilă, paradoxală. Pot apărea surse de suspiciune, de tensiune.

Fiecare a făcut alegerea în baza opţiunii individuale, dar sănătatea publică este un bun public, la care cu toţii ar trebui să ne raportăm.

Chiar şi din  asemenea situaţii se poate ieşi tot prin dialog, apelând la mijloace de lămurire, de convingere a oamenilor şi nu prin altceva.

În viaţa de zi cu zi, există un risc real ca libertatea cuiva să se apropie sau să afecteze libertatea celuilalt, sau chiar libertatea – liber exprimată şi ea – a unui grup sau a unei comunităţi.

Nu dorim să contrapunem cele două poziții pe care le putem imagina, pentru că ele se rezolvă, așa cum am spus, tot prin dialog şi comunicare, prin convingere şi nu prin altceva.

Am dorit doar să subliniem că atunci când vorbim despre libertate, ar trebui să privim la toţi cei care vor să beneficieze de această valoare supremă şi că, în ultimă instanță, libertatea pe care o preţuim cu toții se conectează cu o altă valoare – şi ea la fel de importantă, anume binele public. În cazul nostru, sănătatea publică. (ALINA BÂRGĂOANU)

„Libertatea de a proteja sănătatea publică” nu există!

Există însă obligaţia statului de a lua măsuri pentru protejarea sănătăţii publice, prevăzută de art. 34 din Constituţie, obligaţie care nu este una absolută ci trebuie să se manifeste fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.

Prin excepţie, când se dovedeşte că o măsură este necesară, proporţională şi are caracter temporar, prin lege, pot fi restrânse un drept sau o libertate constituţională.

Acesta este cadrul legal care trebuie să stabilească şi limitele dialogului. Câtă vreme discuţia despre vaccinare nu respectă, nici măcar la nivel elementar, ordinea de drept a societăţii atunci dialogul nu trebuie să aibă loc, întrucât constituie un abuz de putere.

Împotrivirea nu decurge din lipsa unor informaţii concludente sau din afilierea la modele „conspiraţioniste” ci este consecinţa directă a impunerii unor forme de aservire a cetăţenilor în drepturi care sunt inalienabile.

Ordinea de drept a societăţii reprezintă un bun public superior ideii de sănătate publică. Dacă Covid-19 ar fi avut o rată de mortalitate de 95% discuţia ar fi fost mult mai uşor de purtat întrucât, moartea fiind sigură şi iminentă, impulsul firesc ar fi fost să ne întrebăm: Cum dorim să murim, demn sau nedemn?

Situaţia noastră colectivă actuală este însă mult mai uşoară şi, prin urmare, reacţia este mai mult una de aversiune faţă de pierdere decât una congruentă valorilor pe care societatea noastră le proclamă. Câţiva dintre cei ce se vor împotrivi vaccinării nu vor să abjure de la aceste valori, conduită care este perfect compatibilă cu eforturile de limitare a pandemiei şi cu grijile colegului de serviciu care s-a vaccinat.

Însă doar într-un sistem de drept funcţional pot fi evaluate adecvarea eforturilor la scopurile propuse, proporţionalitatea măsurilor, necesitatea acestora şi caracterul temporar. Fără acest instrument al dreptului, vom avea de-a face cu o formă de violenţă (vaccinarea) impusă unor persoane nelibere. (VLAD-MIHAI AGACHE)

Sinopsis

Informație și analiză din regiunea țărilor riverane Mării Negre și a Balcanilor.

SHOWHIDE Comment (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.