Cum s-au împărțit banii publici pentru românii din Ucraina?

Guvernul de la București și-a asumat să ajute, financiar și logistic, pe etnicii români din Ucraina. Din interviul cu dl. Gheorghe Cârciu, secretar de stat în cadrul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni (DRP), reiese că anul trecut românii din țara vecină au beneficiat de circa 2 milioane de euro pentru programe de sprijin direct, a educației și a mediului asociativ. Este mult, este puțin?

Prima parte a interviului se găsește aici.

Rezumat:

  • Anul trecut, pentru programe de ajutor direct, care au vizat etnicii români din Ucraina, a fost alocată o sumă de aproape 1,5 milioane de euro
  • Suplimentar, circa 530 de mii de euro au fost alocați în cadrul unor finanțări nerambursabile care au vizat educația, cultura, mass media, spiritualitatea
  • Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, ca de fapt și alte programe sau instituții de sprijin a românilor din afara granițelor, nu acordă atenție programelor socio-economice

Care a fost cuantumul sprijinului financiar oferit de DRP comunităților de români din Ucraina în ultimii ani?

Gheorghe Cârciu: În privința finanțărilor oferite aș începe cu anul 2022, primul an al mandatului meu, și voi  menționa principalele tipuri de finanțări, unele dedicate exclusiv comunității de români din Ucraina.

Astfel, în cursul anului trecut au fost lansate, pentru prima dată, 4 apeluri de granturi, două dintre acestea, respectiv 1 și 4 din tabelul de mai jos, fiind doar pentru etnicii români din Ucraina.

De asemenea, în cadrul apelurilor de granturi 2 și 3, sumele obținute de comunitatea din Ucraina au deținut ponderea cea mai mare din totalul finanțărilor. Spre exemplu, în cadrul apelului 2, Sprijinirea educației în limba română, din totalul acordat, de 8.761.083,29 lei, 4.892.813,33 lei au fost obținuți de mediului asociativ din Ucraina. Iar în cadrul programului de granturi Susținerea mediului asociativ românesc din afara granițelor, 595.097,06 lei, din suma totală de 8.306.888,78 lei, au fost decontați proiectelor din Ucraina.  

Proiecte de grant (apel competitiv) – 2022

Denumirea apeluluiSuma decontată (plătită)/lei comunități românești  din Ucraina
Sprijinirea comunităților românești din Ucraina (1)1.299.999,47
Sprijinirea educației în limba română (2)4.892.813,33
Susținerea mediului asociativ românesc din afara granițelor (3)595.097,06
Sprijinirea comunităților românești din Ucraina (4)999.999,96
TOTAL GRANTURI:7.787.909,82

În același timp, proiectele provenind din rândul comunității românești din Ucraina, aprobate în cadrul Sesiunii de finanțare nerambursabilă 2022, au cumulat finanțări în valoare de 2.658.577,36 lei (vedeți tabelul de mai jos).

Sursă: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni

Care au fost principalele domenii sprijinite?

Gheorghe Cârciu: Domeniile de finanțare din cadrul Sesiunii de finanțări nerambursabile sunt: educație, cultură, spiritualitate și tradiție, mass-media și societate civilă. Iar eu vreau să vă spun încă de la început că, atunci când am venit la conducerea DRP, am avut un obiectiv clar în minte: să sprijinim mai puternic identitatea românească din comunitățile de pretutindeni. Având în vedere că în acest an am obținut un buget de patru ori mai mare față de cel de anul trecut, plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul programelor Educație și Spiritualitate și tradiție este de 2.000.000 lei pe proiect, iar pentru cele din domeniile Cultură, Societatea civilă și Mass-media este de 500.000 lei pe proiect.

Prin comparație, anul trecut, plafonul maxim pentru proiectele din domeniul Educație a fost de 500.000 lei pe proiect, pentru cele din Cultură – 300.000 lei pe proiect, Societatea civilă – 100.000 lei pe proiect, Mass-media – 50.000 lei pe proiect, iar Spiritualitate şi tradiţie – 200.000 lei pe proiect.

Se poate observa astfel o creștere atât a plafonului de finanțare, cât și a bugetului alocat susținerii comunităților de români din afara granițelor tării.

În privința evoluției pe ani, găsiți mai jos sumele obținute de asociații și organizații ale românilor de pretutindeni pe domenii și ediții sesiuni de finanțare.

Proiecte cu finanțare nerambursabilă: 2017 – 2022

Domeniu201720182019202020212022Total per domeniu
Educație132.241,7187.444,32134.377,38274.612,31217.593,87768.838,451.615.108,04
Mass Media290.657,21258.000,00259.249,61256.210,90394.194,76281.999,741.740.312,22
Cultură95.898,40114.337,84215.509,8384.095,09785.907,641.295.748,80
Spiritualitate și tradiție768.240,84768.240,84
Societatea civilă41.426,6618.080,5953.590,69113.097,94
Centenarul 201861.785,8861.785,88
Total per an/lei518.797,32562.994,70627.217,41614.918,30611.788,632.658.577,36 

Studii recente arată că în Transcarpatia dar mai ales în regiunea Odesa se resimte o lipsă a accesului la informații în limba română. Ce a făcut și ce intenționează să facă DRP în acest sens?

Gheorghe Cârciu: Cum menționam și mai sus, unul dintre pilonii de finanțare este Mass-Media. Iar prin acest program vrem să sprijinim mass-media de expresie românească din comunităţile româneşti de peste hotare. Încurajăm astfel comunitatea din Ucraina să depună proiecte pe acest domeniu, pentru păstrarea şi afirmarea identităţii culturale a românilor, promovarea României şi a valorilor comunităţilor româneşti. Plafonul maxim acordat pentru proiectele depuse în cadrul acestui program este 500.000 lei pe proiect.

În cursul anului 2022, prin acțiunile proprii derulate, privind susținerea și promovarea studiului limbii materne și valorilor culturale românești, am donat pachete educaționale și culturale către organizațiile românilor din afara țării. Au fost trimise astfel către elevii etnici români seturi educative, cu manuale, auxiliare didactice, cărți de colorat, cărți de beletristică și jocuri educative în limba română, cât și laptopuri, tablete și ghiozdane echipate pentru școală. Aceste acțiuni, cu tradiție în activitatea DRP, vor continua și în perioada următoare.

În ce privește proiectele cu caracter religios, DRP a sprijinit / sprijină doar biserici care slujesc în limba română și țin de BOR sau și biserici care țin canonic de Biserica Ortodoxă a Ucrainei (Православна церква України)?

Gheorghe Cârciu: Departamentul pentru Românii de Pretutindeni a finanțat proiecte dezvoltate de asociații și biserici în care se slujeste în limba română, din comunitățile românești.

DRP a finanțat și proiecte cu caracter economic? Întreb asta deoarece pentru etnicii români sînt presante probleme precum părăsirea de către tineri a satelor, depopularea zonelor rurale sau lipsa de investiții în localitățile unde locuiesc vorbitorii de limba română.

Gheorghe Cârciu: Activitatea DRP vizează în mod special finanțarea de proiecte care promovează identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă, conservarea patrimoniului cultural şi păstrarea tradiţiilor şi obiceiurilor în rândul persoanelor aparținând minorității române. Prin urmare, Departamentul nu a finanțat proiecte cu caracter economic.

În acest moment este în dezbatere Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni 2023-2026. Care sînt cele mai importante prevederi ale acesteia, cu impact îndeosebi asupra comunităților de români din Ucraina?

Gheorghe Cârciu: Documentul strategic este configurat astfel încât să vizeze toate comunitățile de români din afara granițelor, și va ține cont de condițiilor specifice din zona unde trăiesc aceștia. Pentru românii din Ucraina, vizăm în mod special măsuri care să ajute păstrarea, dezvoltarea și afirmarea identității lor lingvistice, a identității culturale și spirituale.

În consecință, vom continua programul de burse pentru elevii români înscriși în școli sau clase cu predare în limba română. Pe acesta, dorim să îl completăm cu programe de pregătire a cadrelor didactice care predau limba română în comunitățile de români și cu stimularea financiară a acestor cadre didactice. Mai mult, pentru ca românii din tânăra generație să aibă o legătură mai strânsă cu România, să poată învăța sau aprofunda limba română și să se creeze punți de legătură cu tineri din țară, vom organiza școli și tabere de vară asigurând contactul nemijlocit cu alte elemente de cultură și spiritualitate românească.

Strategia mai prevede și alte tipuri de măsuri de sprijin cu impact asupra comunității de români din Ucraina, de exemplu: oferirea de manuale, suporturi de curs, materiale școlare pentru stimularea învățării limbii române, precum și dezvoltarea de instrumente digitale, materiale didactice și alte resurse pentru învățarea limbii române la distanță; finanțarea și organizarea de cursuri de limbă română la standarde foarte bune; finanțarea organizării și funcționării de școli cu predare în limba română sau școli în care se predă limba română; dotarea asociațiilor românești cu materiale de promovare a identității și culturii românești; încurajarea participării românilor la procesele electorale din țările gazdă prin educație civică continuă, în parteneriat cu organizații ale statului de reședință; întărirea capacității mediului antreprenorial, cultural, civic și asociativ pentru a pregăti noua generație și a ridica nivelul de competitivitate a etnicilor români în teritoriile de reședință; oferirea de formare specifică pentru identificarea oportunităților de accesare a fondurilor nerambursabile puse la dispoziție de structurile naționale sau europene.

Marian Chiriac / Sinopsis

Focus Minorități prezintă știri și analize despre minoritățile etnice din Ucraina, preponderent despre cea română

SHOWHIDE Comments (2)
  1. Aceste masuri guvernamentale sunt o veste buna pentru etnicii romani din Ucraina. Incurajarea programelor pentru educatie, cultura, spiritualitate, mass-media si societate civila ofera comunitatii sansa de a se dezvolta si de a obtine sprijinul necesar pentru a accesa mijloacele financiare adecvate. In plus, faptul ca bugetul alocat astfel de proiecte s-a marit semnificativ comparativ cu anul trecut, sugereaza ca guvernul de la Bucuresti isi ia in serios angajamentul de a ajuta comunitatile etnice romanesti din Ucraina.

Leave a Reply

Your email address will not be published.