Un nou proiect

SINOPSIS va coopera cu European Implementation Network (EIN) în cadrul unui proiect axat pe protejarea libertății de exprimare în statele membre ale Consiliului Europei

Suntem încântați să anunțăm că vom coopera cu European Implementation Network (EIN) în cadrul noului proiect EIN axat pe protejarea libertății de exprimare în statele membre ale Consiliului Europei.

În calitate de participanți la acest proiect, suntem dedicați promovării acestui drept fundamental și implementării efective a hotărârilor relevante ale Curții Europene a Drepturilor Omului, precum și susținerii reformelor menite să protejeze în mod eficient libertatea de exprimare în România.

Încălcările dreptului la libertatea de exprimare au devenit un element central al regresului democratic din statele europene. Asistăm la subminarea și, uneori, la reducerea funcționării sănătoase a democrațiilor din cauza mai multor factori, în funcție de jurisdicție, cum ar fi legile draconice privind defăimarea, care reduc la tăcere jurnaliștii prin intermediul procedurilor judiciare, subminarea dezbaterii libere prin preluarea instituțiilor media de către stat sau asociați ai acestuia și chiar violența generalizată împotriva reporterilor.

Pentru a aborda aceste probleme presante, CEDO a emis deja aproximativ 300 de hotărâri importante care identifică încălcări ale dreptului la libertatea de exprimare. Cu toate acestea, este alarmant să observăm că, la momentul redactării acestui raport, 50 % dintre hotărârile importante privind libertatea de exprimare pronunțate de CEDO în ultimii 10 ani sunt încă în curs de punere în aplicare. În prezent, există peste 100 de hotărâri importante ale CEDO privind libertatea de exprimare care așteaptă să fie puse în aplicare.

Împreună cu EIN și cu alți parteneri, ne angajăm să susținem libertatea de exprimare și să susținem valorile democratice în întreaga Europă. Prin implicarea activă în procesul de punere în aplicare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului, urmărim să creăm reforme durabile care să protejeze și să promoveze libertatea de exprimare pe întreg continentul. Veți putea găsi aici noutăți pe aceste teme pe măsură ce lucrăm pentru o societate incluzivă și democratică.

Partenerii proiectului: https://www.einnetwork.org/protecting-freedom-of-expression-through-ecthr-judgments-implementation

########

We are thrilled to announce our cooperation with the European Implementation Network (EIN) in their new project focused on safeguarding freedom of expression in the Council of Europe member States. As a participant to this project, we are dedicated to promoting this fundamental right and the effective implementation of the relevant judgments of the European Court of Human Rights, as well as to advocating for reforms aimed at effectively protecting free speech in Romania.

Violations of the right to free speech have become central to the crisis of democratic backsliding in European States. We witness the healthy functioning of democracies being undermined, and sometimes curtailed, by a combination of factors, depending on the jurisdiction, such as draconian defamation laws silencing journalists through court proceedings, the undermining of free debate through excessive ownership of media outlets by the State or its affiliates, and even widespread violence against reporters.

To address these pressing issues, the ECtHR has already issued about 300 leading judgments that identify violations of the right to free speech. However, it is alarming to note that at the time of writing, 50% of the leading free speech judgments handed down by the ECtHR in the last 10 years are still pending implementation. Currently, there are more than 100 leading ECtHR judgements on free speech awaiting implementation.

Together with EIN and other partners, we are committed to championing freedom of expression and upholding democratic values throughout Europe. By actively engaging with the implementation process of ECtHR judgments, we aim at creating lasting reforms that protect and promote free speech across the continent. Stay tuned for updates as we work towards a more inclusive and democratic society.

Sinopsis

SINOPSIS colaborează cu European Implementation Network (EIN) în cadrul unui proiect axat pe protejarea libertății de exprimare în statele membre ale Consiliului Europei

SHOWHIDE Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.