România are restanțe majore la implementarea deciziilor CEDO

La sfîrșitul lunii iunie, în România circa 60 la sută din deciziile Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) nu erau puse în practică. Procentul este unul dintre cele mai mari la nivel european

Circa 49 la sută dintre principalele hotărîri pronunțate de către Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO)  în ultimii 10 ani sunt încă în curs de executare, reiese din date publicate de către European Implementation Network (EIN).

În total, sînt în curs de executare aproximativ 1.300 de hotărîri importante. Durata medie de timp în care hotărîrile de referință sînt în așteptarea punerii în aplicare este, în ianuarie 2023, de șase ani și aproape cinci luni.

În România, circa 60 la sută din deciziile CEDO nu au fost puse încă în practică, doar Ungaria (76%) și Italia (63%), dintr-un total de 46 de state semnatare ale Convenției europene pentru drepturile omului, avînd un procentaj mai mare. În acest clasament nu sînt incluse Rusia și Belarus care din septembrie 2022 nu mai sînt parte a Convenției.

În acest moment, în România mai există 113 hotărîri de referință care așteaptă implementarea, printre care unele privind respectarea dreptului la opinie, supraaglomerarea şi condiţiile precare de detenţie în închisori şi în centrele de detenţie, deficienţe în ceea ce priveşte protecţia juridică şi asistenţa medicală şi socială acordată persoanelor vulnerabile şi supraaglomerarea şi condiţiile de viaţă, tratamentul şi îngrijirea inadecvate acordate pacienţilor din unităţile de psihiatrie. Timpul mediu de așteptare a punerii în aplicare a deciziilor CEDO este de patru ani și opt luni.

În temeiul articolului 46 din Convenţia europeană a drepturilor omului, hotărîrile Curţii Europene a Drepturilor Omului sînt obligatorii pentru statele semnatare.

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei supraveghează executarea hotărîrilor pe baza informaţiilor furnizate de autorităţile naţionale în cauză, de ONG-uri, de instituţiile naţionale pentru drepturile omului şi de alte părţi interesate.

Sinopsis

Informație și analiză din regiunea țărilor riverane Mării Negre și a Balcanilor.

SHARE
SHOWHIDE Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published.